Kadra

dr hab. Andrzej Pukacz, prof. UAM

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. Od wielu lat prowadzi badania ekosystemów wodnych Zachodniej Polski oraz Brandenburgii. Jako biolog swoje zainteresowania naukowe rozwija w zakresie ekologii jezior, znaczenia roślinności wodnej w funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych oraz biologii i ekologii ramienic. Poza działalnością czysto naukową od lat działa na rzecz promowania walorów przyrody województwa lubuskiego oraz Brandenburgii, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zajęciach dla dzieci i młodzieży, projektach popularyzatorskich (m.in. Ekouniwersytet dla dzieci) jak i w publikacjach. Z zamiłowania jest przyrodnikiem, a jego wielką pasją jest nurkowanie.