Kadra

dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ

Dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram – Absolwentka historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Doktoryzowała się w zakresie nauki o polityce na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a habilitowała w zakresie historii najnowszej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związana była z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, a następnie z Uniwersytetem Zielonogórskim. W latach 2002-2010 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Politologii. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z historią stosunków polsko-niemieckich. Była stypendystką Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Lubi jazdę na rowerze, dobrą książkę i film.