Kadra

Dr hab. Justyna Krauze-Pierz, prof. UAM

Absolwentka filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UAM, profesor uczelni w Zakładzie Literatury i Kultury Austriackiej w IFG UAM. Literaturoznawczyni, zajmuje się współczesną literaturą austriacką i szwajcarską; publikacje poświęcone literaturze podróżniczej kobiet (np. Frauen auf Reisen: Kulturgeschichtliche Beiträge zu ausgewählten Reiseberichten von Frauen aus der Zeit 1842-1940, Hamburg 2006), Matce i macierzyństwu w literaturze szwajcarskiej (np. Mutter und Mutterschaft – Konstruktionen und Diskurse: Topographie der Mütterlichkeit in der Deutschschweizer Literatur von Frauen, Hamburg 2013) oraz biografiom narracyjnym.

Inicjatorka Spotkań Niezbędnych z przedstawicielami/kami szwajcarskiego świata kultury. Organizatorka warsztatów popularyzujących wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także warsztatów popularyzujących wiedzę o życiu w dawnych dworach ziemiańskich.

Prezeska Fundacji Dwór Radłowo.