Kadra

dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ

Absolwent polonistyki zielonogórskiej. Doktoryzował się w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych (w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach) nadała mu właściwa Rada Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego (na stanowisku prof. UZ), pełniąc zarazem funkcję kierownika tamtejszej Pracowni Badań nad Książką oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (prowadzonych przez Wydział Humanistyczny UZ). Na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami m.in. dziennikarstwa i komunikacji społecznej, filologii polskiej oraz literatury popularnej i kreacji światów gier. Jest członkiem Rady Programowej Biblioteki Uniwersyteckie w Zielonej Górze oraz rad naukowych: „Perspektyw Ponowoczesności" Ośrodka Badawczego Facta Ficta i czasopisma historyczno-kulturalnego „Wadoviana". Współpracuje m.in. z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze oraz przynależy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Do tej pory opublikował kilkadziesiąt artykułów bądź rozdziałów w recenzowanych pracach zbiorowych, ponadto jest autorem lub współredaktorem kilkunastu monografii bądź zeszytów naukowych. Jedna z jego ostatnich książek nosi tytuł Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019).