Kadra

dr Rafał Ratajczak

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny. Obecnie nauczyciel.
Zainteresowania: ewolucja środowiska przyrodniczego - elementy przyrody nieożywionej, dobry film i książka.