Kadra

mgr inż. Dariusz Żywalewski

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej - Wydziału Elektrycznego, kierunku elektrotechnika, specjalność inżynieria systemów informatycznych. W roku 1998 ukończył studia z oceną bardzo dobrą i uzyskał tytuł magistra inżyniera. W tym samym roku ukończył Studium Pedagogiczne, uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych.

Od 2001 roku pracownik administracji Collegium Polonicum na stanowisku informatyk.

W latach 2004-2009 wykładowca i laborant na Wydziale Fizyki UAM, specjalność informatyka stosowana. Prowadził zajęcia z przedmiotów: grafika komputerowa, metody numeryczne, narzędzia informatyki. Na Wydziale Ochrony Środowiska: pracownia komputerowa.

Od roku 2019 nauczyciel informatyki w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach.