Kadra

mgr Jarosław Sadowski

Nauczyciel dyplomowany. W 1987 roku po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w Zamiejscowym Wydziale w Gorzowie Wlkp. rozpoczął pracę w Zespole Szkół Samochodowych w Słubicach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. W 1993 roku ukończył 3-letnie Trenerskie Studia Zawodowe na Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Pracował na stanowisku trenera piłki nożnej w klubie Polonia Słubice. Studiując na Akademii Wychowania Fizycznego, uzyskał następujące uprawnienia: instruktora lekkiej atletyki, instruktora piłki koszykowej, instruktora pływania oraz instruktora piłki nożnej. Poza tym posiada stopień ratownika wodnego oraz stopień trenera II klasy piłki nożnej, a także uprawnienia wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Ma również uprawnienia kierownika wycieczek. Brał udział w konferencjach i warsztatach metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Lubuski Związek Piłki Nożnej. W 2006 roku uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. W trakcie pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego pracował jako trener piłki nożnej, prowadząc zespół Międzywojewódzkiej Ligii Juniorów; dwoje jego wychowanków było wielokrotnymi reprezentantami Polski w tej kategorii wiekowej. Jest współzałożycielem Szkółki Piłkarskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Prowadził zespół IV ligi seniorów w Polonii Słubice oraz juniorskie zespoły koszykówki, które grały w Wojewódzkiej Lidze Juniorów. Za swoją pracę w Zespole Szkół Technicznych był wyróżniany nagrodami dyrektora szkoły – za zaangażowanie w pracę oraz osiągnięcia zawodowe potwierdzone sukcesami uczniów i troską o wizerunek placówki. Otrzymał również nagrody starosty powiatu słubickiego za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą, a także wyróżnienia i podziękowania burmistrza Słubic. Otrzymał srebrną, honorową odznakę Lubuskiego Związku Piłki Nożnej za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego.