Kadra

mgr Marta Maliczak-Pietrow

Studia magisterskie na kierunku matematyka ukończyła na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym samym czasie ukończyła również studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu inżynierii finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2010 roku jest nauczycielem matematyki i przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w Słubicach. Pracowała także jako nauczyciel matematyki w SP w Pamięcinie, w SP w Golicach oraz w SP nr 2 w Słubicach. Największe zainteresowania to samodzielnie organizowane podróże.