Kadra

mgr Natalia Raszkowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2005-2010 studiowałam na kierunku Analityka Medyczna, na wydziale Farmaceutycznym UM. W roku 2010 ukończyłam studia z wynikiem bardzo dobrym i uzyskałam tytuł magistra diagostyki laboratoryjnej.

Przez ponad 10 lat pracowałam jako diagnostka laboratoryjna w szpitalach klinicznych w Poznaniu, gdzie wykonywałam badania na materiale biologicznym pobranym od pacjentów. W latach 2012-2017 miałam okazję prowadzić zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki zawodu dla studentów kierunku Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Poznaniu.

Praca nauczyciela akademickiego przynosiła mi wiele satysfakcji i zadowolenia, dlatego z miłą chęcią dołączyłam do grona nauczycieli Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach.