Kadra

mgr Jacek Gierszewski

Od roku 2000 jestem nauczycielem fizyki. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałem m.in. pracując w VIII LO w Poznaniu zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego, aż do stopnia nauczyciela mianowanego. Swoje zainteresowania poszerzałem również jako słuchacz Studium Doktoranckiego na Wydziale Fizyki UAM. Pracę badawczą prowadziłem w Zakładzie Biofizyki Molekularnej. Przedmiotem moich badań była hydratacja białek, badanie własności cytokinin oraz badania własności i mechanizmu działania ferrytyny i innych związków żelaza stosowanych w medycynie. Wynikiem tych prac są publikacje w pismach branżowych.

Na przestrzeni czasu uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach dedykowanych edukacji młodzieży. Był to m.in kurs na egzaminatora maturalnego z fizyki. Od wielu lat współpracuję z OKE w Poznaniu i jestem regularnie powoływany do zespołu sprawdzającego matury. Poszerzając swoje zainteresowania uczestniczyłem wielokrotnie w Międzynarodowej Szkole Energetyki Jądrowej oraz kursie z zakresu fizyki cząstek elementarnych w CERN w Genewie w Szwajcarii jak również wielu kursach dotyczących dydaktyki.

W czasie mojej kariery nauczyciela fizyki przygotowałem rokrocznie kilkudziesięciu maturzystów do egzaminów w stopniu podstawowym i rozszerzonym. Wielu moich uczniów z powodzeniem studiuje na kierunkach technicznych jak i przyrodniczych.

Na co dzień jestem pasjonatem turystyki rowerowej. Od lat poznaję wraz z rodziną ciekawe, znane i mniej znane zakątki naszego kraju i nie tylko. W szczególnym kręgu zainteresowań leżą stare opuszczone fortyfikacje i budowle techniczne. Do szczególnych miejsc odwiedzonych przeze mnie z pewnością zalicza się Czarnobyl.