Rekrutacja

OGÓLNE ZASADY NABORU UCZNIÓW DO I KLASY
UNIWERSYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUBICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach decydują kryteria uwzględniające:
  • liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty,
  • liczbę punktów pochodząca z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych dla danego profilu oddziału (wyższa ocena),
  • punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • punkty za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
  • liczbę punktów uzyskanych w zakresie aktywności społecznej.
 2. Do pierwszej klasy zostaną przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum/szkoły podstawowej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.
 3. W szkole obowiązują następujące opłaty:
  • jednorazowa opłata wpisowa 250 zł - uiszczona po potwierdzeniu przez kandydata woli podjęcia nauki w w naszej szkole, tuż przed podpisaniem umowy ze szkołą
  • czesne miesięczne w wysokości 520 zł

REGULAMIN REKRUTACJI ULO 2019 Absolwenci gimnazjum

Podanie do szkoły – absolwenci gimnazjum

Umowa o kształcenie w ULO - gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI ULO 2019. Absolwenci szkoły podstawowej

Podanie do szkoły – absolwenci szkoły podstawowej

Umowa o kształcenie w ULO - szkoła podstawowa

Kartę zdrowia oraz fotografie można dostarczyć razem ze świadectwem i zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalisty/ósmoklasisty.

Mieszkający poza Słubicami uczniowie, którzy podejmą naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach, będą mieli możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach.

rekrut wazne terminy

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
w Słubicach
ul. T. Kościuszki 1

69-100 Słubice

REGON: 368376510

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

© 2018 Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach
Free Joomla! templates by Engine Templates