Niezwykłe spotkanie

Uczniowie naszego liceum mieli dzisiaj niezwykłą przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w dwugodzinnych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela języka łacińskiego, greckiego i historii antycznej, pana Konrada Suder Chatterjee. Pierwsze interaktywne zajęcia dotyczyły „Metamorfoz” Owidiusza z mitu Diany, a drugie były wstępem do języka łacińskiego poprzez rozmowę o rodzinie mieszkającej w Pompejach, na rok przed wybuchem Wezuwiusza.

Konrad Suder Chatterjee, nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i historii antycznej, studiował w Krakowie, Londynie i Oksfordzie. Obecnie pracuje w grammar school w Aylesbury (Aylesbury Grammar School).

Lekcja ratowania życia

Ostatni weekend był bardzo pracowity dla dwójki naszych uczennic i jednej z nauczycielek. Brali oni udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, które zostało zorganizowane w ramach programu Działaj Lokalnie. Dowiedzieliśmy się między innymi, jak należy prawidłowo postępować w przypadku, gdy poszkodowany wymaga masażu serca oraz jak działa i jak stosuje się przenośny defibrylator AED. Po tym szkoleniu postaramy się teraz przekazać zdobytą wiedzę w swoich klasach.

 

Konkurs plastyczno-literacki Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach ogłasza konkurs plastyczno-literacki. Jest on przeznaczony dla klas szkół ponadpodstawowych  oraz dla klas 7. i 8. szkół podstawowych.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy literackiej na temat 100. rocznicy  odzyskania niepodległości przez Polskę i stworzenie do niej ilustracji, może być to komiks.

Liczymy na nieszablonowe podejście do tematu. Nagrodzimy pomysłowość i kreatywność. 

 Zasady: Technika pracy: dowolna

Format pracy: A4, a w przypadku pracy literackiej czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5; dowolna liczba znaków.

Prace należy nadsyłać do 5 listopada, do sekretariatu liceum lub e-mailem: liceum@amu.edu.pl

Pracę należy dokładnie podpisać:

– imię i nazwisko

– nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń.

 

Nagrody:

I miejsce: karta podarunkowa empik na kwotę 200 zł

II miejsce: karta podarunkowa empik na kwotę 150 zł

III miejsce: karta podarunkowa empik na kwotę 100 zł

Wyniki zostaną ogłoszone 12 listopada br.

Regulamin konkursu

 

Czy lekcja WOSu musi być nudna?

Wcale nie! Szczególnie, gdy jest realizowana w takim miejscu, jak Urząd Miejski w Słubicach.
2 października br. uczniowie naszego liceum spotkali się z Burmistrzem Miasta Tomaszem Ciszewiczem, jego Zastępcą - Romanem Siemińskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej - Mariuszem Olejniczakiem. Tematem  lekcji-spotkania było "Obywatel w urzędzie".
O tak ciekawe zajęcie zadbała nauczycielka wiedzy o społeczeństwie prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

Noc Naukowców zbliża się wielkimi krokami!

Już tylko tydzień został do pierwszego w historii szkoły wyjazdu integracyjnego obu klas naszego Liceum na poznańską Noc Naukowców!
Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych wrażeń! W tym samym czasie 28 września br. w całej Europie odbędą się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. A wszystko to w atmosferze zabawy.
Tej jedynej nocy naukowcy odejdą od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy będzie mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa. Zobaczymy naukowców w nietypowych sytuacjach, a publiczność w roli naukowców.
Na naszych uczniów czeka noc pełna atrakcji: pokazów, eksperymentów, warsztatów.
Następnego dnia o atrakcje zadbają już nauczyciele ULO
Nie można przespać tej Nocy!

źródło: http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września br. w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach uroczyście rozpoczęto pierwszy w historii Liceum nowy rok szkolny. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Liceum dr Jan Zgrzywa, który przywitał władze rektorskie, zaproszonych gości oraz najważniejsze osoby tego dnia, czyli uczniów klas pierwszych i ich rodziców oraz nauczycieli. Po odśpiewanym hymnie narodowym rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki w swoim przemówieniu ogłosił oficjalne rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym oraz życzył uczniom, aby spełniły się ich oczekiwania wobec Liceum, a kolejne lata przybliżyły ich do matury będącej przepustką do dalszej nauki i do podjęcia studiów na najlepszych uczelniach. Do życzeń dołączył się także prorektor prof. dr hab. Tadeusz Wallas, który obiecał znakomite warunki do nauki oraz wyraził przekonanie, że licealiści będą od pierwszych lekcji należycie wypełniać uczniowskie obowiązki, co w przyszłości otworzy przed nimi najbardziej oblegane kierunki studiów, w tym m. in.  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Podczas uroczystości głos zabrał również burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz oraz prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Stephan Kudert. Natomiast wykład inauguracyjny pt. Pożytki z pożytecznego uczenia się, czyli nauka jako doskonalenie myślenia i mówienia wygłosił prof. dr hab. Jarosław Liberek.

 Podczas ślubowania uczniowie uroczyście przyrzekli zdobywać wiedzę i umiejętności, kształtować swój charakter i osobowość w kierunku wartości uniwersalnych, szanować wolność i indywidualność każdego człowieka, dbać o godność ucznia i dobre imię Szkoły, przestrzegać zasad życia koleżeńskiego i przepisów obowiązujących w Szkole.  Po czym  JM Rektor wręczył im upominki.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Liceum zaprosił wszystkich przybyłych gości na poczęstunek, a  uczniów na spotkanie wychowawcami.

Foto: Adam Czerneńko