Wykaz lekturPoniżej przedstawiamy wykaz lektur do klasy I ULO dla poszczególnych profili:

profil humanistyczny wykaz lektur hum.

profil biologiczno-chemiczny wykaz lektur biol.-chem.