mnPrzedstawiamy list Ministra Edukacji i Nauki, jaki skierował do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1Tak uczniowie 2Ag spędzają czas podczas ostatnich dni roku szkolnego.

5W ostatnim tygodniu roku szkolnego klasa 1A ULO