harmonNa stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

menNa stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o przekazanym do konsultacji projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Bez nazwyREKInformujemy, że zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.